Temel Bilgiler

BAZI TEMEL KONULAR

Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan bazı temel konuları özel olarak inceliyoruz.

Yiyeceklerimizde Kullandığımız Yağlarla İlgili Temeller ve Bu Yağların Vücudumuza ve Beynimize Etkileri

Aşırı derecede önemli olan vücudumuza giren yağlar konusunu bilinmesi gereken en temel kavramları bu yazıda net bir şekilde inceledik.

detaylar

Nükleer Enerji ile İlgili Temel Kavramlar ve Nükleer Reaktörler

Sürekli gündemde olan ve anlaşılması gereken konulardan biride nükleer enerji. Bu yazıda nükleer enerjiyi anlamamız için gerekli temel bilgiler ile nükleer reaktörler hakkında yorum yapmamız için gerekli minimum bilgiler bulunmaktadır.

detaylar

İnsan Beyninin Yapısı ile İlgili Temel Bilgiler ve Beynin Yapısının Yaşamımızdaki Yansımaları

Beynin yapısı ile ilgili az bir çalışma sonucu anlıyoruz ki ömrümüz boyunca beynin yapısı ile ilgili bilgi ve kavrayışımızı geliştirmemiz yaşamımızdaki aktivitlerden kainatın işleyişine kadar her konudaki düşüncemizi değiştirecektir.

detaylar

Ekonomi İle ilgili Temel Kavramlar ve Hergün Önümüze Konan Verilerin Anlaşılması

Özellikle siyasi partiler gerek genel olarak kendi leyhlerine prim yapmak için ekonomik verileri çarpıtırlar. Ve bizi düpedüz kandırırlar. Bizi bu anlamda kandırmalarına engel olmak için ekonominin enflasyon, GSMH, iç-dış borç, bütçe açığı, ihracat ithalat seviyeleri, büyüme oranı, kişi başı milli gelir gibi kavramlarını inceliyoruz.

detaylar

Türkiye'yi Etkileyen İnsanlar

Türkiye'de ne olup bittiğini anlamak için ve olayları daha gerçeğe yakın yorumlayabilmek için bu insanlar hakkında bazı temel bilgilere ihtiyacımız var.

detaylar

İLGİNÇ BİLGİLER

Bilmek zorunda olmadığımız ama öğrendiğimizde bize ilginç gelen bazı bilgiler.

Bir hafta niçin 7 gündür?

Babilliler 7 günlük haftayı zaman birimi olarak kullanıyorlardı. İlk çağlarda bilinen beş gezegen ile güneş ve ayın sayısı nın 7 oluşu bu sayıyı gizemli ve uğurlu kılıyordu. Daha sonra dinlerde göğün 7 kat oluşu ve doğadaki ana renk sayısının 7 oluşu, müzik notalarının 7 oluşu sayının önemini daha çok belirtti. Daha sonra Fransa takvim yapısını değiştirerek hafta sayısını 10 yaptı ama kabul görmedi. Rusya 5 günlük hafta uygulamasına geçti, o da tutulmadı. Sonunda yine hafta 7 gün olarak kaldı.

Çinlilerin gözleri niçin çekiktir?

Yalnız çinlilerin değil, Orta ve Güneydoğu Asya’da yaşayanların, japonların hatta Eskimoların da gözleri çekiktir. Aslında göz yapısı bütün dünyada aynıdır. Farkı yaratan göz kapaklarıdır. Çekik gözlü diye nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı, gözün üstüne daha çok inmiştir. Bazı teorilere göre bu kıvrım insanların gözlerini yoğun kar tabakasının, göz kamaştıran ışığından korumak için bir çeşit kar gözlüğü gibi gelişmiştir. Çinde ve öteki bölgelerde her ne kadar yoğun kar yağmıyorsa da onların atalarının buzul çağında kuzeyde yaşadıkları daha sonra güneye indikleri kanıtlanmıştır. Yalnız gözleri değil, burunları da rüzgara karşı korunmak için küçülmüş, burun delikleri soğuğu engellemek için daralmıştır. Ciltleri de koruma amaçlı olarak yağlıdır. Göz kapakları da yağlıdır. Gözü ve iç tabakalarını kara ve buza karşı korur. Yani çekik gözlü değil, düşük göz kapaklı, demek daha doğrudur.

 • 1959'da Adnan Menderes'in uçağı düştü. 14 kişi öldü. Menderes kurtuldu.
 • 18 Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı.
 • Bir Japon kadını ortalama 84 yıl, bir Botswanalı kadın sadece 39 yıl yaşıyor.
 • ABD ve İngiltere, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek erken hamilelik oranına sahip.
 • Çin'de 44 milyon kadın kayıp.
 • 2002'de idamların yüzde 81'i ABD, Çin ve İran'da gerçekleşti.
 • İngiliz süpermarketleri, müşterileri hakkında hükümetten daha fazla bilgiye sahip.
 • AB'deki her inek için verilen günlük 2.50 dolarlık sübvansiyon, Afrika'nın yüzde 75'inin günlük geçiminden daha fazla.
 • Dünya nüfusunun beşte biri, günlük 1 dolarında altında gelirle yaşıyor.
 • Rusya'da yılda 12 binin üzerinde kadın aile içi şiddet sonucunda hayatını kaybediyor.
 • 1 yılda 13.2 milyon Amerikalı, estetik ameliyat yaptırdı.
 • Kara mayınları nedeniyle saatte bir insan ölüyor ve sakat kalıyor.
 • Hindistan'da 44 milyon çocuk işçi var.
 • Sanayileşmiş ülkelerde insanlar, günde 6-7 kg katkı maddesi yiyor.
 • 15 yaşındaki İngilizlerin yarısı uyuşturucu kullanmış, dörtte biri sigara içiyor.
 • Motorlu araçlar dakikada 2 insanı öldürüyor.
 • Amerikalı siyah erkeklerin hapse girme ihtimali, yüzde 33.
 • Dünyanın üçte biri savaş halinde.
 • Petrol rezervleri 2040'da tükenebilir.

BİLGİYE YAKLAŞIM ŞEKLİMİZ

Yukarıdaki şekilden anlıyoruz ki bir "Okula Gidiyorum" Türkçe cümlesi bir A noktası ise bunu "I am going to school" İngilizce cümlesine çevirebilmek için kesin olarak bilmek zorunda olduğumuz saf bilgiler vardır.

Bunlardan sadece ve sadece birini bilmememiz A noktasından B noktasına geçmemize engeldir.

"I am going to school" "Okula gidiyorum cümlesini İngilizce nasıl söylerim?" sorusunun cevabıdır. Bu cevaba ulaşmak için bilmemiz gereken net bilgiler vardır. Aynı şekilde bütün soruların cevaplarına ulaşmak için bilmemiz gereken net bilgiler vardır.

TemelBilgiler.Net sitesinde bilgiyi bu yaklaşım şekli ile analiz ediyoruz.

Temel Bilgiler, sorularımızın cevaplarını bulmamız veya bir A noktasından B noktasına geçmemiz için gerekli net bilgileri listeler.

Temel Bilgiler

login